| Úvodní stránka | Registrace | Mapa | 
Nové trendy prenatální diagnostiky

Czech versionEnglish version


Úvodní stránka
Organizace
Registrace a ubytování
Důležitá data
Hosté
Program
Aktuality
Mapa
Fotogalerie
Olomouc


NOVÉ TRENDY PRENATÁLNÍ
DIAGNOSTIKY


Místo konání:
Regionální centrum Olomouc
sál Pegasus
Jeremenkova 40B

Olomouc


Konferenční servis UP:
Jitka Hýbnerová
telefon: 585631125
mobil: 606928314
fax: 585222802
e-mail:
jitka.hybnerova@upol.cz
Úvodní moto

Pořádající:

 • Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny LF UP a FNOL

ve spolupráci se

 • Společností lékařské genetiky ČLS JEP
 • Společností klinické biochemie ČLS JEP
 • Sekcí immunoanalytických metod SNM ČLS JEP
 • Společností gynekologicko-porodnickou ČLS JEP

a pod patronací

 • Zdravotního rady Olomouckého kraje

Nahoru

Témata:

 • Fetální medicína
 • I. a II. trimestrální screening
 • Biochemické markery v těhotenství
 • Dopplerometrie v těhotenství
 • Skeletální dysplázie u plodu
 • Vrozené vady metabolismu
 • Magnetická rezonance v těhotenství
 • Koagulační faktory ve fetální medicíně
 • Varia

Nahoru


  © Copyright 2007 Palacký University, All rights reserved